DE LEDEN VAN DE ONDERNEMERSVERENIGING STEIN WILLEN JULLIE GRAAG SPONSOREN!!! MAG DAT?

En hoe werkt dat dan...?

Voor een ondernemer heeft het te hooi en te gras sponsoren van allerlei initiatieven vaak maar weinig toegevoegde waarde.
Een tientje hier en vijftig daar, de ene wel en de andere niet is niet meer van deze tijd.
Daarom heeft de ondernemersvereniging een eigen sponsor-concept ontwikkeld.
Dat is gebaseerd op een percentage van alle aankopen die jullie als leden van een vereniging besteden bij de leden van de Ondernemersvereniging Stein. En hoe werkt dat dan...?

 

Stapsgewijs:

01 - Bij onze leden krijgt elke klant bij elke aankoop een kwitantie, factuur of kassabon.

02 - Deze bon moeten jullie als leden van een vereniging inleveren bij jullie penningmeester.

03 - De penningmeester administreert deze bonnen op een verzamelstaat.

04 - Hij bewaard de bon en zet de naam van  de aanbrenger, datum en bedrag op deze verzamelstaat.

05 - Eens per zes maanden kunnen de lijsten en de bonnen bij de betreffende ondernemer ingediend worden.

06 - Na controle wordt het bij hem geldende en vooraf bekende, percentage overgemaakt aan jouw vereniging.

 

Voordelen:

01 - Elke ondernemer die lid is van de ondernemersvereniging Stein is voor jullie een potentiële sponsor.

02 - De uiteindelijke betaling gaat via de bank zodat niemand meer met een bonnenboekje op pad hoeft.

03 - Hoe meer leden van je vereniging kopen bij de aangesloten ondernemers hoe hoger het sponsorbedrag.

 

Een aanrader:

Het is aan te raden om deze sponsor-regeling breed bekend te maken binnen jullie vereniging.

De hoogte van het sponsorbedrag bepalen jullie dus zelf!

 

Let op:

Elke ondernemer bepaald zelf welk percentage van het aankoopbedrag hij zal sponsoren.

Dit is namelijk branche gerelateerd en daarom overal verschillend.

In goed overleg tussen vereniging en ondernemer kan er onderling een afspraak gemaakt worden op welke tegenprestatie de ondernemer mag rekenen. Advertenties, reclameborden e.d. naar rato van het uiteindelijke sponsorbedrag dat behaald werd.

Klik hier en download de benodigde sponsor documenten

| Ondernemersvereniging Stein | p/a Havenstraat 14 - 6171 EE Stein | info@ovstein.nl | Webdesign: INSPIRED BY WHY - John Baggen |

ML producties - Evenementen

BO-TEK - Bouwkundig tekenbureau

't Veurletste - Brasserie

Tanya Fashion - Damesmode

Slagerij Ruyl

MeCuMa -  Is er voor gesprekken met diepgang.

Korff Schilderwerken

De Vries - Acountantskantoor

Friture Harry - Snackpoint

Just Boeffies - Kindermode